Magnolia Shoals – BLVD

Kom med helt tæt på opbygningen af Magnolia Shoals helt nye lyd fra nummeret ‘BLVD’ og lær om hvordan tema og tågehorn kan sætte en helt speciel stemning for skabelsen af et musikalsk udtryk.

Kontrasten
Inspirationen til nummeret ligger i høj grad i målet om at ramme en bestemt stemning. En stemning, der udspringer af titlen ‘BLVD’. En følelse af både længsel og nostalgi, men også frustration og benægtelse.

Vi arbejdede fra starten med kontrasten mellem lyse og mørke elementer, elektroniske og organiske. Elementer der understreger den splittede følelse af melankoli og nostalgi over for en insisterende benægtelse af, at fortiden ikke længere er tilgængelig.

Musikalsk postkort
Boulevarden i sangen er et billede på den vej, man indtil nu har vandret, hvor minder og gamle bekendtskaber spøger. Den er udtryk for en følelse af at gå ned af en gammel barndomsgade, men se den med voksne øjne og fra en tid, hvor meget har ændret sig.

Sangen er på et tidspunkt blevet omtalt som et musikalsk postkort, og det finder vi meget rammende. Postkortet som en anerkendt og romantiseret fysisk ramme om vores minder. En ramme, der er i stand til at sætte vores minder i det lys, vi gerne vil se dem i.

Minderne
I netop dette nummer har vi brugt et trommebeat fra en trommemaskine. Beatet ligger under det organiske trommebeat og giver hele sangen en vis mekanisk lyd. Det er første gang, vi har benyttet et elektronisk trommebeat på denne måde, men det er meget karakteristisk for sangen.

Beatet kan fremhæves som det mest gennemgående og vedholdende element i sangen. Dets maskinelle karakter er meget toneangivende for sangen og står i en kontrast til melodien, som er mere levende og menneskelig. Dette er med til at understrege den splittelse mellem den nostalgiske refleksion over fortiden og frygten for at give slip på den og kampen for at holde minderne i live.

Tema og vers
Temaet og verset er sangens kerne. Her arbejder vi meget med kontrasten mellem det elektroniske/maskinelle beat og det organiske og levende i key og vokal. I videoen ses denne kontrast også tydeliggjort i bandets manglende indlevelse overfor frontmanden, som crooner derudaf med et teatralsk sceneshow – et sceneshow der samtidig understreger hans iver at genskabe en koreografi, som for længst har mistet al gnist.

Efter tågehornet har været på banen kommer guitaren ind og insisterer på næsten provokerende vis på at underbygge den starkerede, maskinelle fremdrift i sangen og forsøger på sin vis at modarbejde ildevarslet.

C-stykket
Her brydes der både sonisk og harmonisk med den hidtidige farve i nummeret. Der bliver åbnet op for et vist håb igennem de mere åbne harmonier, den lyse vokal og den brede key-lyd, der bærer stykket frem. Beatet forbliver dog intakt ligesom guitaren kun varierer minimalt og hurtigt finder tilbage til sin følelsesforladte ørkenvandring på hvert slag i takten.

På denne måde fortsætter kampen mellem nostalgi, uro og benægtelse, hvor elementerne kæmper hver slår deres slag.

Outroen
Det hele ender i et tema meget lig introen, hvor den kontrollerede melankoli og stødte fremdrift lægger sig over nummeret igen. Dog sluttes hele sangen af med tågehornet, der langsomt pitcher uroen frem i nummeret i de sidste sekunder og efterlader et varsel om, at noget stadig ikke er blevet fortalt.

Tågehornet
Et vigtigt element er desuden det ’tågehorn’, der bliver introduceret efter første vers. Det bryder med den starkerede feeling og sender et varsel om den uro og ubehag, der ligger og ulmer under overfladen.

Titlen og en del af teksten kom før produktionen i dette tilfælde. Derfor havde vi også en stærk stemning at gå ud fra, da vi begyndte at forme en lyd. Det er på ingen måde en-til-en med tekst og lyd, men det at have et tema at gå ud fra, når man begynder at lege med lyduniverset, er rigtig effektivt – også på et ubevidst plan. Vi vidste eksempelvis ikke præcis, hvad tågehornet betød, da vi først indspillede det, men vi kunne høre, at det var det rigtige, fordi vi havde et forhold til den splittelse, der lå i temaet.

Vi står ikke nødvendigvis med færdige tekster, før vi går i gang med at forme vores lyduniverser, men vi har fundet ud af, at det er essentielt for os at arbejde ud fra temaer, stemninger og billeder, når vi laver musik. Så vi har som regel en idé om, hvad sangen handler om, og hvilke associationer vi forbinder med den, når vi begynder at forme lyden. Men de to ting udvikler sig ofte undervejs i processen.

Tålmodigheden
Vi har generelt fået rigtig god respons på nummeret. Det er især den måde, vi har udfordret/udviklet vores lyd på, som folk fremhæver – at vi bruger flere kontraster og inddrager elektroniske elementer som et modspil til de organiske, som vi har benyttet os meget af tidligere.

Tålmodigheden i nummeret er noget, som gør et godt indtryk. Vi dvæler meget ved både stykkerne og elementerne og har været mere sparsommelige i forhold til både antallet af stykker og instrumenter.

Intern sparring
Når vi skriver er det en meget kollektiv proces inden for bandets fire medlemmer. Vi bruger meget tid sammen, når vi skriver og indspiller nye numre. I forbindelse med ‘BLVD ‘har vi desuden sparet en del med Aske Rud, som har været producer på nummeret, hvilket har været rigtig god proces og hjulpet os meget til at klargøre for os selv, hvad vi vil med sangen.

Forlade de faste stationer
Det hele vil altid gå lidt op og ned i forhold til hvor produktiv man er. Heldigvis er vi fire medlemmer, der alle bidrager til sangskrivningen, så hvis en af os ikke skriver så meget, så er der som regel en anden der gør – og så tager man udgangspunkt i det.

Vi benytter os dog en del af at variere vores arbejdsmetoder mere, når vi kan mærke, at vi er ved at gå i stå. Det kan være rigtig godt for os at forlade de faste stationer i øveren for eksempelvis at sidde i en rundkreds med guitarer og perkussion eller programmere et beat.

Samlet lyd og Spanien
Fremtiden bringer mere musik, der er en naturlig forlængelse af den udvikling, man kan høre på ‘BLVD’. Vi er godt i gang med at skrive og indspille og er lige nu ved at blive kloge på, hvad det er for et samlet billede, vi er ved at skabe med vores nye numre.

Og så bringer den et par ture til Spanien, hvor skal spille en håndfuld koncerter her til efteråret, hvilket vi glæder os til!

Tak for din feedback! Del det på Twitter...
Hvilket ord beskriver indlægget bedst?
  • Inspirerende
  • Nørdet
  • Underholdende
  • Informerende