Gordon June – Redemption

I denne uge kan du komme med bag om nummeret ‘Redemption’ sammen med frontmand Alex Tao. Det er en fortælling om ulykkelig kærlighed og evnen til at arbejde sig igennem hårde tider.

Den ulykkelige kærlighed
‘Redemption’ var den første sang, der blev skrevet til ‘The Current’ (EP fra 2016) og muligvis også den første sang, jeg skrev efter vores album ‘Paper Thin Walls’. Jeg havde en idé om at ville dyrke den simple og traditionelle folk med “storytelling” i centrum. Det var vigtigt for mig at arrangementet i nummeret ikke lavede så meget andet end at støtte op omkring melodien og historien i sangen, da disse elementer er sangens fokuspunkt.

Jeg havde hurtigt en fornemmelse af, at det ville blive en “ulykkelig kærlighedshistorie”, men jeg prøvede meget bevidst at holde stemningen og tonen lidt let og afklarende. Jeg behandlede det altså som en accept af tingenes tilstand frem for modløs hjertesorg.

Historien i nummeret omhandler min “store kærlighed” igennem 20’erne. Min tidligere partner og jeg blev ved med at prøve at arbejde os igennem tydelige modsætninger, selv efter et par års pause fra hinanden, indtil der til sidst ikke var mere forelskelse tilbage. Sangen beskriver oplevelsen af at have de samme diskussioner om og om igen op til en erkendelse af, at vi bare ikke var rigtige for hinanden. Som nævnt ovenover er det vigtigt at understrege, at der ligger en forløsning og afklaring i denne erkendelse frem for sorg og frustration.

Selve historien der fortælles i musikvideoen til sangen er en smule anderledes, da instruktøren har fået lov til at fortælle “sin egen” historie ud fra tekstens tema.

Titlen på nummeret refererer til et ønske om forløsning og tilgivelse over alle de sorger man bevidst og ubevidst har påført hinanden i jagten på at forstå sig selv i relationen til et andet menneske. Det kan også forstås som den tid der følger efter et brud, hvor man kan have et behov for at rense ud i følelser frem for at hænge fast i ord og handlinger man senere har fortrudt.

Vi har fået meget positiv respons på sangen. Mit indtryk er at de fleste kan relatere til historien følelsesmæssigt, da det for mange nok er en ret genkendelig situation.

Motiver giver karakter
Jeg søger tit efter motiver, når jeg skriver sange. Motiver kan give sangen en følelse af at være “hjemme i sig selv” og er medskabende til at give en fornemmelse af rød tråd. I ‘Redemption’ er det f.eks de 4 første toner/akkorder, der sætter versene i gang og er med til at give nummeret karakter. Motivet kommer igen i en transponeret udgave lidt inden det første omkvæd, hvor det får en ny farve, men stadig minder én om sangens karaktertræk (op til “but lately i´ve felt alone” og så den rigtige som vi kender på “so tell me it´s only…” omkvæd). Vokalen er næsten snakkende og fortællende mere end den er syngende, og sammen med det næsten salon-agtige klaver har vi forsøgt at skabe en meget ejendommelig og traditionel tone. Koret bør også nævnes som karaktergivende.

En rytmisk rejse
‘Redemption’ er skrevet som en forholdsvis traditionel folk-sang. En instrumental intro i dur sætter stemningen for nummeret, som til at starte med rummer én akkord indtil vokalen sættes i gang. Akkordrundgangen i versene følger hele tiden vokalmelodiens rejse, som bliver bakket op af kor hist og her.

Versene brydes op af en simpel bro, et “åhh åhh åhh“-stykke som giver et lille afbræk fra historien, samtidigt med at man får en genkendelig melodi foræret, som man som lytter med det samme kan synge/nynne med på. Instrumenterne har sin egen melodi kørende under denne bro, og dette er tænkt som en form for “call/response” mellem melodi og arrangement. Dette skiller broen fra versene, hvor arrangement og melodi følges meget mere ad.

Omkvædet bliver i sin grundform præsenteret som breaks i arrangementet, for at bryde med versenes og broernes meget simple og ligefremme rytmisering. Det giver en energi som ikke findes andre steder i sangen og dette støttes op af, at vi her i teksten bliver præsenteret for “kernen af problemet”.

Vi får i slutningen af sangen et dobbelt omkvæd hvoraf den sidste del giver slip på energien og lader rytmen køre mere flydende. Det giver en fornemmelse af, at det er her at problemstillingen oprigtigt bliver accepteret og vi “giver slip” på behovet for at forstå det rationelt og overlader os i stedet til følelsen.

Til sidst lander nummeret i introens dur-akkord, hvori vi føler os hjemme igen og rejsen/udviklingen er fuldendt.

En ærlig produktion
På denne produktion har vi prøvet at opnå en så ærlig og tydelig lyd som muligt, dog uden at miste bevidstheden om, at vi skaber et “kunstigt rum”. Det var vigtigt for os at instrumenterne var tydelige at identificere og lokalisere i produktionen. Derfor har vi været mere optaget af mikrofonvalg og  -placeringer, samt “ærlige” takes, frem for diverse filtre og plugins.

‘Redemption’ var et af den slags numre, som vi følte på en eller anden måde gav svarene på produktionen i sig selv. Sangen er skrevet på akustisk guitar hvor melodi, tekst og akkorder blev til samtidigt og sangen blev skrevet helt færdig før at den blev præsenteret for resten af bandet. Ca. halvdelen af vores sange bliver til på denne måde.

Fællesskabet
Vi har på nuværende tidspunkt to forskellige arbejdsprocesser. Enten skriver jeg en delvist færdig sang, som jeg præsenterer for pianisten i bandet (Jamie) og derfra udformer vi en grov idé om arrangement og form i fællesskab, før vi præsenterer det for resten af bandet. Herfra udformer vi i samarbejde med resten af bandet de sidste detaljer. Andre gange er det Jamie, der kommer med en klaverfigur, som jeg laver melodi og tekst henover og resten af nummeret bliver mere eller mindre formet i fællesskab.

Skriv sig igennem det
Jeg oplever helt sikkert perioder med mindre kreativ energi end andre, men jeg ved ikke om jeg vil kalde dem skriveblokader. Jeg prøver meget bevidst ikke at gå i panik, hvis jeg ikke kan producere noget, der er tilfredsstillende for mig selv og har en idé om, at det bedste jeg kan gøre er at “skrive mig igennem det”. Det vil sige, at jeg tillader mig selv at skrive en “dårlig” sang ind imellem og prøver så vidt muligt at skrive den færdig, selvom jeg godt ved, at det ikke skal bruges til noget. Jeg ser det som en vigtig del af den kreative process at tillade sig selv at udtrykke, hvad der nu engang ligger – uanset kvaliteten af udtrykket. Dette tror jeg i høj grad afhjælper den somme tider invaliderende følelse af at skulle præstere, og jeg kan derfor holde fokus på at skrive for min egen skyld.

Giv slip
Det handler ikke så meget om selve nummeret, men da vi indspillede vokalerne i vinters gjorde vi det i et sommerhus omkring Frederikssund. En eftermiddag holdt vi pause fra arbejdet og besluttede os for at gå en lidt lang tur. Det blev til en spontan 3-timers sneboldkamp, hvor vi mere eller mindre blev trukket tilbage til vores efterskoletid sammen, hvilket var med til at løfte hele processen. Vi blev mindet om hvor vigtigt det er at lege og give slip på alt for faste strukturer. Og det har sikkert også været ganske underholdende for forbipasserende at se fire (vores trommeslager var desværre ikke med) fuldvoksne mænd rende rundt og lege med snebolde.

Ny lyd
Efter optagelserne af ‘The Current’ har vi desværre mistet vores super dygtige guitarist Rune Sterling. Det vil uden tvivl komme til at ændre på vores lyd fremover, men vi forsøger at omfavne det og implementerer det i den nye konstellation og i de lektioner vi har fået ud af at lave EP’en. Jeg har stort set droppet den akustiske guitar, som ellers har været en ret central del af vores lyd, til fordel for el-guitar. Derudover har Jamie tilføjet et midi-keyboard til sit set-up, hvilket også giver det hele en ny farve. Jeg tror at man fremover kan forvente lidt mere kant og lidt mere moderne lyd fra vores side, men det skal i den forbindelse siges at jeg i selve sangskrivningen stadig søger den ærlige, sjælfulde og klare kommunikation i både musik, melodier og tekster.

Vil du vide mere om Gordon June? Tjek på FacebookStream musikken på Spotify
Tak for din feedback! Del det på Twitter...
Hvilket ord beskriver indlægget bedst?
  • Inspirerende
  • Nørdet
  • Underholdende
  • Informerende