EXEC – The Explanatory Gap

EXEC er Troels Abrahamsens nye akustiske soloprojekt, og her fortæller han om nummeret ‘The Explanatory Gap’ fra albummet ’The Limber Real’.

Det menneskelige sanseapparat
Inspirationen til nummeret er det filosofiske begreb “qualia”. Det går kort ud på, at selvom to mennesker kan tale om, f.eks. farven grøn, og formentlig være ret enige om hvad “grøn” betyder, så kan den enkeltes oplevelse af farven aldrig formidles. Jeg kan ikke være helt sikker på, at min oplevelse er den samme som din. Det kan man så føre videre over på hele eksistensen, og forklare som en form for kløft, der er imellem mennesker. Lige meget hvor tæt, vi kommer på hinanden, så vil vi altid være begrænset af vores sanseapparat, og den filtrering der sker igennem det – både den ene og den anden. Jeg kan ikke omsætte min oplevelse hundrede procent præcist til et udtryk, og du kan ikke hundrede procent opleve min eksistens præcis som jeg oplever den, igennem mine sanser.

Den uoverkommelige kløft
Selve titlen ’The Explanatory Gap’ er, som jeg har forstået det, et term man bruger til at forklare manglen på en måde at forklare oplevelser. Jeg synes det term er enormt relevant i forhold til sangens indhold, fordi det meget godt opsummerer den oplevelse jeg ville prøve at beskrive; at der er en uoverkommelig kløft, der forhindrer mig i at forklare min oplevelse af verden præcist. Det betyder så igen, at menneskets eksistens i sidste er en ensom, eller i hvert fald højst personlig, oplevelse. Den kan ikke forklares til andre, og vi kan ikke være helt sikre på, at vi deler den med andre.

Form og indhold mødes
’The Explanatory Gap’ er et af de få numre, jeg har skrevet, hvor jeg synes formen og indholdet har mødtes og fundet en helhed. Det rullende klaver og teksten passer på en eller anden måde sammen – vi løber side om side, men adskilt, i én lang cirkulær bevægelse.

Cirkulær klaverfigur
Nummeret består af en cirkulær klaverfigur, der gentages i to vers. Herefter kommer et form for afsluttende eller konkluderende stykke, hvor vokalen gentager den samme korte melodi.

Optaget flere gange på forskellige instrumenter
Min producer Mikkel Bolding og jeg har forsøgt at indfange en umiddelbarhed i numrene som, vi selv synes, skinner igennem. Umiddelbart kan det virke som nogle meget simple produktioner, men der er gået en hel del energi til at finde det rigtige rum og få lavet de rigtige takes – alt er indspillet live, så fremførelsen skulle være så perfekt som muligt på alle parametre. Vi har indspillet alle numre af flere omgange i fire forskellige rum og på forskellige instrumenter, for at være sikker på, at vi havde den rette optagelse for hvert enkelt nummer. Efterfølgende har vi så valgt den bedste af de mange forskellige takes.

Tekst før produktion
Alle sangene på ’The Limber Real’ er skrevet først. Produktionen er der først taget stilling til helt til sidst i processen.

Tæt parløb
Den eneste der har været involveret i sangskrivningen var min producer Mikkel Bolding. Han og jeg har haft et tæt parløb de seneste to år omkring materialet, indtil vi var klar til at indspille.

Skriveblokader
Jeg ignorerer dem og fortsætter indtil der kommer noget. Hvis det ikke sker holder jeg en pause. Rigtig skriveblokering tror jeg aldrig, jeg har haft. Jeg anser det som en form for præstationsangst, og det får jeg kun i forbindelse med koncerter.

Fremtiden
Den byder på flere koncerter, og så vil jeg rigtig gerne i gang med at få styr på materiale til en ny udgivelse.

Foto: Sofie Amalie Klougart

Tak for din feedback! Del det på Twitter...
Hvilket ord beskriver indlægget bedst?
  • Inspirerende
  • Nørdet
  • Underholdende
  • Informerende